Den Digitale Prøvevagt er udskudt: Forespørgslerne vælter ind hos Examcookie

Det digitale overvågningssystem, Examcookie, har stor succes, efter ministeriets system fejlede for godt en måned siden. Gymnasier og elever bakker op omkring det nye system, men Undervisningsministeriet står fast på sin egen løsning.

Af Jonas Kjærsgaard og Niels Mathiesen 

Har du ikke tid til at læse historien, kan du høre et kort resumé her:

Du har formentlig hørt, at Undervisningsministeriets Digitale Prøvevagt dumpede ved terminsprøverne. Men vidste du, at der allerede findes et tilsvarende system, der fungerer? Flere gymnasier bruger det faktisk allerede.

Netop derfor bliver Morten Jakobsen i øjeblikket kimet ned. Gymnasier landet over er interesserede i hans produkt, som sikrer, at eleverne ikke snyder til de skriftlige eksamener.

“Vi får nye gymnasier til hele tiden. Det er svært at sige, hvor mange der kommer til. Vi havde omkring 30 gymnasier indtil terminsprøverne i år. Nu regner vi med at  få helt op mod 70 og flere til,” siger Morten Jakobsen, som er medstifter af Examcookie.

Og den stigning findes der en helt bestemt grund til. Undervisningsministeriets egen løsning, Den Digitale Prøvevagt, dumpede til terminsprøverne i foråret. Det har banet vejen for firmaet Examcookie, som har tilbudt gymnasierne en tilsvarende løsning.

Programmets primære formål er at overvåge eleverne til de skriftlige eksamener. De første meldinger fra gymnasier og elever er positive.


Hver tiende gymnasieelev snyder

Timingen i Examcookies løsning har vist sig at være ganske god. Mere end hver tiende elev brød nemlig reglerne til de skriftlige afgangsprøver sidste år. Det viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet lavet i samarbejde med Epinion.

Lige knap halvdelen af regelbrudene blev begået med fuldt overlæg – altså var der tale om regulær snyd. Hos Danske Gymnasier er de bekendt med, at der bliver snydt på gymnasierne.

“Vi har kendskab til, at der er nogen, der snyder. Det giver selvfølgelig en udfordring. Det er derfor vi leger med digitale prøvevagter,” siger Jakob Thulesen Dahl, næstformand hos Danske Gymnasier.

Læs mere her: Den Digitale Prøvevagts død, Examcookies brød

Den Digitale Prøvevagt dumpede

I takt med digitaliseringen af prøverne har Undervisningsministeriet forsøgt at udvikle et program, som skal mindske antallet af regelbrud til eksaminer.

For knap en måned siden skulle ministeriets løsning, Den Digitale Prøvevagt, stå sin prøve ved ungdomsuddannelsernes terminsprøver landet over. Cirka 8000 elever indvilligede i at afprøve Den Digitale Prøvevagt, som dog ikke fungerede optimalt.

Det lægger Jacob Mark, som er undervisningsordfører for SF, heller ikke skjul på.

“Processen omkring Den Digitale Prøvevagt var horribel. Programmet overvågede langt mere end intentionen var,” siger Jacob Mark.

Foruden overvågningsproblemer oplevede eleverne problemer med, at programmet fik deres computere til at genstarte. Den Digitale Prøvevagt fik tilmed elevernes computere til at fryse.

Heller ikke Thomas Krumholt, uddannelseschef på Gribskov Gymnasium, var imponeret over generalprøven, som fandt sted den 7. marts.

“Forløbet var uheldigt. Der var meget information, som kom ud for sent. At det heller ikke virkede, og de trak i land, styrkede ikke indtrykket,” siger Thomas Krumholt, som har ansvaret for prøveafviklingen på Gribskov Gymnasium.

Undervisningsminister Merete Riisager meddelte efter generalprøven, at Den Digitale Prøvevagt foreløbigt er udskudt på ubestemt tid.

Examcookie afløser Den Digitale Prøvevagt

Den enes død, er som bekendt ofte den andens brød. Hos Examcookie er de bestemt ikke kede af den fejlslagne generalprøve. Deres løsning, som på mange parametre ligner Den Digitale Prøvevagt, er i øjeblikket ekstrem populær.

Det skyldes blandt andet, at der er tale om en billig løsning for gymnasierne.

“Vi får flere kunder ind nu til sommer, fordi det er gratis for gymnasierne. Ministeriet betaler,” siger Morten Jakobsen.

Morten Jakobsen henviser til, at Undervisningsministeriet har sat penge af til, at gymnasierne selv kan afprøve alternative løsninger. 

Selvom de to systemer på mange måder minder om hinanden, påpeger medstifteren af Examcookie alligevel visse mangler ved ministeriets løsning.

“Vi har kigget koderne igennem, og det er for let at hacke dem. Der ligger hackede versioner online på nettet,” siger Morten Jakobsen.

Han tilføjer i samme ombæring, at han har svært ved at se Den Digitale Prøvevagt lykkes inden for den nærmeste fremtid.

“Jeg har meget svært ved at se Den Digitale Prøvevagt lykkes til næste år. Derfor er jeg heller ikke urolig. Skolerne kommer til at købe vores system,” siger Morten Jakobsen.

Tilfredshed på gymnasierne

Spørger man nogle af  gymnasierne, behøver Den Digitale Prøvevagt da heller ikke komme til at fungere. Ifølge en stor del af de kontaktede gymnasier, der allerede bruger Examcookie, er der flere positive ting ved systemet.

“Teknisk fungerer det upåklageligt. Eleverne har ikke protesteret men blot taget det til efterretning,” siger rektor på Kolding Gymnasium, Momme Mailund.

Han møder opbakning fra Nærum Gymnasium, som også påpeger en anden effekt ved programmet. Det er nemlig ikke kun gymnasierne, som får noget ud af systemet. Det kan også være med til at hjælpe eleverne.

“Det har været med til at afkræfte mistanker om snyd. Vi havde en lærer, som mistænkte en elev, hvorefter vi så billederne af skærmen igennem. Her vi kunne følge med i, at eleven selv byggede opgaven op,” siger uddannelseschef på Nærum gymnasium, Erik Berg Olsen.

Selvom op mod 30 gymnasier begyndte at bruge det fra foråret 2018, har ingen af de involverede gymnasier givet udtryk for, at systemet har fanget flere elever, som har begået regelbrud. Det skyldes blandt andet, at eleverne har respekt for systemet.

“Den præventive effekt, er den vigtigste. Det kan være med til at afholde folk fra at snyde,” siger Erik Berg Olsen.

Eleverne bakker op

Det er ikke kun gymnasierne, som kan se lyset i den nye løsning – også eleverne har positive erfaringer med Examcookie.

Philip Panch går i 3.g og er elevrådsformand på Odense Katedralskole. Han har brugt Examcookie af flere omgange og er glad for den nye løsning.

“Jeg har ikke selv oplevet nogen problemer. Heller ikke mine medstuderende har oplevet noget,” siger Philip Panch, som er elevrådsformand på Odense Katedralskole.

 

Har du lyst til at høre Philip fortælle om, hvordan Examcookie virker til prøverne, så lyt med her:

 

20-årige Daniel Laurids Andreas Hansen, som går i 3.a på Odense Katedralskole, er på mange punkter enig med sin medstuderende. Han tilføjer dog et ekstra perspektiv, som gymnasierne også påpegede.

“Oplevelsen er god, og det kan være med til at forebygge snyd,” siger Daniel Laurids Andreas Hansen.

Politisk opbakning

Da undervisningsminister Merete Riisager lancerede Den Digitale Prøvevagt, mødte løsningen kritik fra flere sider rent politisk. Når snakken falder på Examcookie, er Jacob Marks opfattelse anderledes positiv.

“Det vigtige er at få et program, man stoler på fungerer. Examcookie fungerer godt, og hvis gymnasierne også synes det, kan det sagtens være en vej at gå,” siger Jacob Mark.

På trods af de mange positive tilbagemeldinger har Undervisningsministeriet indtil videre udskudt, og ikke forkastet, Den Digitale Prøvevagt. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra ministeriet på, hvorfor man ikke vil bruge Examcookie som en løsning på landsplan.

Derfor er det nu uvist, hvad der kommer til at ske. Står det til Middelfart Gymnasium, er der dog ingen tvivl.

“Vi afventer, at ministeriet kommer med en løsning. Vi behøver ikke et andet system. Jeg kan ikke se, hvad Den Digitale Prøvevagt skal kunne, som Examcookie ikke kan,” siger Christian Alnor, rektor på Middelfart Gymnasium.